Izgubljene u magli

Izgubljene u magli[Ebook] ➩ Izgubljene u magli By Vlada Arsić – Bluevapours.co.uk One su, kao i vi, mislile da se to doga a samo drugimaMnoge ene nisu samo najbli a bi a mu karcima nego ponekad i njihova roba Zorica, Svetlana i Helena su obi ne devojke kakve svakodnevno vi amo i ko One su, kao i vi, mislile da se to doga a samo drugimaMnoge ene nisu samo najbli a bi a mu karcima nego ponekad i njihova roba Zorica, Svetlana i Helena su obi ne devojke kakve svakodnevno vi amo i koje sanjaju o porodi nom ivotu, kao i ve ina njihovih Izgubljene u PDF/EPUB ² vr njakinja, sve do trenutka kada se upli u u mre u obmana i la nih obe anja, sirovih strasti i zlo ina, nakon ega e se njihov ivot pretvoriti u pakao Na uzbudljivim stranicama ovog filmski strukturiranog omnibus romana one ispovedaju potresnu e nju za normalnim ivotom dok trpe brutalnostiDo tada uzorna devojka, Zorica, biva na prevaru izgubljena u magli samo zato to nije htela da se poda lokalnom mo niku i to je potra ila za titu U potrazi za njom, brat Zoran uspeva da se probije kroz paukovu mre u organizovanog kriminala koju ine i ljudi s one strane zakona, ali i pripadnici policije Na putu do Zorice ili barem do saznanja o njenoj sudbini, zbli i e se sa Svetlanom, koja ga korak po korak vodi do tajne o sestri U tom zbli avanju, i Svetlana i Zoran po inju da pri eljkuju ljubav Ali on eli i osvetu Roman o ivotnim avetima koje su tako ivopisno opisane da ih nikakve korice ne mogu ukalupiti i ni ta ih ne mo e sputati da ive svoj samostalni ivot van romana, van vremena i van mo i da pojmimo koliko je ovo tivo savr eno romansirana zbilja, svakodnevica od koje be imo i od koje beznade no strepimo Mihailo Medenica, Press Ovo je toliko uzbudljiva pri a da je grozni avih tri sata strepnje nad njenim re enicama vi e nego dovoljno Kakav bi tek ovo holivudski film bio Sr an Jokanovi , Ilustrovana Politika.

Vlada Arsi , novinar, istra iva , autor romana Lopatanje avola i dugogodi nji saradnik brojnih listova i asopisa, ro en je u Beogradu, godine Novinarsku karijeru zapo eo je godine u Vo dova kim novinama, i do sada zabele io na stotine reporta a o ljudima i sudbinama Izgubljene u PDF/EPUB ² Pisao je za NON, magazin Bre, Ilustrovanu politiku i Nacionalnu reviju, ure ivao u Horizontu, reviji Sat i dnevnim novinama Press ivi u Beogradu.

Izgubljene u magli PDF/EPUB ë Izgubljene u PDF/EPUB
  iOS for the iPad is the biggest iOS release ever zato to nije htela da se poda lokalnom mo niku i to je potra ila za titu U potrazi za njom, brat Zoran uspeva da se probije kroz paukovu mre u organizovanog kriminala koju ine i ljudi s one strane zakona, ali i pripadnici policije Na putu do Zorice ili barem do saznanja o njenoj sudbini, zbli i e se sa Svetlanom, koja ga korak po korak vodi do tajne o sestri U tom zbli avanju, i Svetlana i Zoran po inju da pri eljkuju ljubav Ali on eli i osvetu Roman o ivotnim avetima koje su tako ivopisno opisane da ih nikakve korice ne mogu ukalupiti i ni ta ih ne mo e sputati da ive svoj samostalni ivot van romana, van vremena i van mo i da pojmimo koliko je ovo tivo savr eno romansirana zbilja, svakodnevica od koje be imo i od koje beznade no strepimo Mihailo Medenica, Press Ovo je toliko uzbudljiva pri a da je grozni avih tri sata strepnje nad njenim re enicama vi e nego dovoljno Kakav bi tek ovo holivudski film bio Sr an Jokanovi , Ilustrovana Politika."/>
 • Paperback
 • 312 pages
 • Izgubljene u magli
 • Vlada Arsić
 • Serbian
 • 19 January 2018

10 thoughts on “Izgubljene u magli

 1. Tea Jovanović says:

  Sjajno napisana knjiga o veoma aktuelnoj temi trgovini ljudima Knjiga koju bi svaka mlada devojka trebalo da pro ita da bi bila upozorena na opasnosti koje vrebaju svuda oko nas Knjiga koja vas navodi na razmi ljanje o stanju na eg dru tva i potrebi da reagujemo i da ne budemo ravnodu ni posmatra i Ovo je autor na koga treba obratiti pa nju, iz njegovog pera uskoro sti e jo divnih knjiga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *