Lopatanje đavola (Istina o Crnoj Reci)

Lopatanje đavola (Istina o Crnoj Reci)[Download] ➹ Lopatanje đavola (Istina o Crnoj Reci) By Vlada Arsić – Bluevapours.co.uk Tema o narkomaniji nikada nije bila ni laka, ni lepa Ona je ponajvi e stvarna iako se, naj e e, de ava drugima , a poga a sve nas Neke kao roditelje, druge kao ro ake i prijatelje Lopatanje avola je z Tema o narkomaniji nikada nije bila ni laka, ni lepa Ona je ponajvi e stvarna iako se, naj e e, de ava drugima , a poga a sve nas Neke kao roditelje, druge kao ro ake i prijatelje Lopatanje avola je zbirka crnih sudbina na belom papiru, zbirka ivotnih udesa za koje niko do sada nije eleo ni da uje, a kamoli da zna.

Vlada Arsi , novinar, istra iva , autor romana Lopatanje avola i dugogodi nji saradnik brojnih listova i asopisa, ro en je u Beogradu, godine Novinarsku karijeru zapo eo je godine u Vo dova kim novinama, i do sada zabele io na stotine reporta a o ljudima i sudbinama Pisao je za NON, magazin Bre, Ilustrovanu politiku i Nacionalnu reviju, ure ivao u Horizontu, reviji Sat i dnevnim novinama Press ivi u Beogradu.

Paperback  ï Lopatanje đavola PDF/EPUB ✓
  • Paperback
  • 116 pages
  • Lopatanje đavola (Istina o Crnoj Reci)
  • Vlada Arsić
  • Serbian
  • 01 November 2019

10 thoughts on “Lopatanje đavola (Istina o Crnoj Reci)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *