PakrastniekiPakrastniekiGr Mata Ir Dialogos Un Lakoniskos Aprakstos Veidots V St Jums Par Pakrastes Iem Tnieku Dz Vi, Attiec B M, Notikumiem Raksturu Komikas, Aspr T Bas Un Viegl Rota Guma Zi Vika Varo I Atsauc Atmi Pasaulslaveno L C Ti P Ku, V J V Tolos T Lus Un Varo Us Gr Matas M Kslinieks J Nis K Rkli

staj v rd Viktors Kalni.

!!> Ebook ➬ Pakrastnieki ➭ Author Viks – Bluevapours.co.uk
  • Hardcover
  • 200 pages
  • Pakrastnieki
  • Viks
  • Latvian
  • 08 February 2019

10 thoughts on “Pakrastnieki

  1. Mkr says:

    Gharhhr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *