Izbrisana

Izbrisana ➭ [Ebook] ➨ Izbrisana By Miha Mazzini ➹ – Bluevapours.co.uk Izbrisana je zgodba o samski mamici Zali, ki v porodni nici ugotovi, da je ni v ra unalni kih sistemih, da uradno ne obstaja ne ona ne njen novorojen ek Je roman o tem, kaj se je dogajalo Slovencem, r Izbrisana je zgodba o samski mamici Zali, ki v porodni nici ugotovi, da je ni v ra unalni kih sistemih, da uradno ne obstaja ne ona ne njen novorojen ek Je roman o tem, kaj se je dogajalo Slovencem, rojenim na napa nem koncu razpadle dr ave, ki so jim v devetdesetih letih na upravnih enotah luknjali osebne izkaznice Kaj se zgodi, e izpade iz sistema Lahko te iz enejo iz dr ave, morda ti sosedje zasedejo stanovanje, ostane brez slu be, zdravnika, celo otroka Zalino mrzli no iskanje re itve se prelevi v napet triler, ki spotoma podrobno razi e anomalije slovenskega dru benega sistema.

books published in languages Short stories selected for many anthologies including Pushcart Prize Screenwriter of award winning feature films Golden Palm for the best film of the XXII Mostra de Valencia, European CIRCOM Award for the Best TV Film of Writer and director of short films Best director award at the Highgate Film Festival in London, best short film of at.

Izbrisana PDF/EPUB ✓ Hardcover
  iOS for the iPad is the biggest iOS release ever prelevi v napet triler, ki spotoma podrobno razi e anomalije slovenskega dru benega sistema."/>
 • Hardcover
 • 257 pages
 • Izbrisana
 • Miha Mazzini
 • Slovenian
 • 04 February 2018

10 thoughts on “Izbrisana

 1. Al says:

  A wonderful book, not just because it tells a story that needs to be told, but because it tells it so brilliantly, so enticingly and so absorbingly Because these events from recent European history should be widely known, I really hope that it is widely translated so that it can reach a wider audience.

 2. Sladja says:

  , , , .

 3. Urh says:

  Kako povedno, da je knjiga, ki je tako anga irana, v bistvu nekontroverzna Avtor se je odlo il povedati zelo solidno zgo eno zgodbo o enski, ki se trudi dojiti svojega otroka Identitete so tako bistvene, ampak v taki zgodbikoliko identitete pa potrebuje ena, ki doji Ni To je njena najmanj a skrb Vse ostalo je bolj pomembno.Miha Mazzini se je lotil pisateljev in novinarjev, ki so zapustili Jugoslavijo in krojili neko drugo resni nost, neke druge mozoljave dr ave Ne me narobe razumeti, simpati na knjiga, a vidi se jasno kulturne prepade, ki jih povzro a divje potro ni tvo, veselje do samostojnosti, navdu enje in pritiskanje ljudi, da uporabljajo najbolj o tehnologijo in se u ijo brez nekih eti nih smernic , veze in poznanstva in celo ena dobra alostna zgodba o nizkem oficirju JLA, ki je trden in ponosen, ampak ne nuditi ne varnosti ne udobja, ko vse razpada Je vse res, kar pi e v tej knjigi Bi lahko bilo res Smo preklinjali narkomane in izbrisane, ko so izginjala kolesa po Ljubljani Ali so ljudje li na drugo stran ulice, ko bi sre ali izbrisane Po pravici sem o tem veliko bral in e vedno mi ni povsem jasno emu je bil namenjen tako hud rez, e posebej, ko se je odvijala e vojna Ampak takoj ko smo se odlo ali za evropo , smo nekako vedeli, da bo treba vse te stvari urediti Zanimivo pa se mi zdi, da se zdi po asi prav vsem, da obstaja neka kolektivna krivda Podobno kot pri e nekaterih knjigah, ki opisujejo tovrstne grozote in nelogi ne mo ne odlo itve iz asa devetdesetih Marko Sosi , Mehmedalija Ali , najbolj zaboli sramotna ti ina, da se o stvareh ne govori.Res pa je, da brez rtvovanja ni velikega premo enja Ljudje, ki so tako onemeli nad dejanji, ni te ko prevladovati z pomilovanjem A resnica je, da mogo e nih e ni ni drugega kot po ast, e se ne omeji Ali pa smo vsi dobri ljudje, e nam nasilje in pretirana strogost ne vzameta lepe du e Kakor ho ete.

 4. Špela says:

  Knjiga, ki obdeluje tabu temo To je e vedno tabu tema dana njega asa Ne glede na to, da je zgodba v knjigi izmi ljena se moramo zamislit kaj se je vendarle dogajalo v na i dr avi Zgidba vseeno temelji na dejstvih.Zalina zgodba je grozna, ampak spo tujem njeno mo , njen pogum Ona se ne da Bori se do konca Ne m si predstavljat, da bi meni tako vzeli sina Da bi ga morala pustiti v porodni nici, zato ker se je nekdo odlo il da me bo izbrisal iz sistema Zakaj Zato, ker je bila Zala rojena v drugi dr avi, ampak ivela v na i od tretjega meseca dalje Grozno Avtor je udovito zaobjel vse vidike te zgodbe in ni mi al, da sem jo prebrala.Vsekakor jo priporo am v branje.

 5. Francesca says:

  Una vicenda di paradossale pulizia etnica informatica 25 mila persone cancellate dagli archivi sloveni nel 1992 dopo la dissoluzione della Yugoslavia perch avevano cognomi non particolarmente sloveni La protagonista va in ospedale a partorire e da l inizia il suo calvario.La cinque stelle sono per il tema che il romanzo mette in luce La scrittura a volte si perde, ad essere sinceri Ma un romanzo che merita di essere letto davvero La traduzione italiana della interessantissima casa editrice Bottega errante edizioni Il titolo italiano I cancellati

 6. Muamer says:

  Odli na knjiga, najbolj zagreti desni arji bi jo ozna ili kot provokativno, sporno in celo kot kontraverzno Osebno ne vidim ni provokativnega, spornega ali kontraverznega Je resnica o kateri se dosti ne govori, je krivica, ki se je zgodila ljudem na I , kljub temu da so iveli 10, 20 ali celo 30 let v de eli na son ni strani Alp ez no jih ni bilo ve , so zgubili vse Skoraj 25 let po sramnem dejanju, nih e ni odgovarjal za storjeni zlo in V 21 stoletju ra unalnik je zamenjal mitraljez

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *