باغ گیلاس / شعر معاصر چین

باغ گیلاس / شعر معاصر چین [Ebook] ➧ باغ گیلاس / شعر معاصر چین ➭ Rewi Alley – Bluevapours.co.uk سال نشر:

این کتاب ترجمه ای است گزیده از مجموعه ی انگلیسی ترجمه شده توسط روی اَلی چنانکه در مقدمه ی کتاب آم سال نشر: این کتاب / شعر Epub à ترجمه ای است گزیده از مجموعه ی انگلیسی ترجمه شده توسط روی اَلی چنانکه در مقدمه ی کتاب آمده است، اصل ترجمه ی انگلیسی شاملشعر ازشاعر است، اما در ترجمه ی فارسی تنهاشعر ازشاعر آمده است.

Is a well known / شعر Epub à author, some of his books are a fascination for readers like in the باغ گیلاس شعر معاصر چین book, this is one of the most wanted Rewi Alley author readers around the world.

باغ گیلاس / شعر معاصر چین PDF ↠
 • 286 pages
 • باغ گیلاس / شعر معاصر چین
 • Rewi Alley
 • Persian
 • 03 September 2019

13 thoughts on “باغ گیلاس / شعر معاصر چین

 1. Mohammad Ali says:


  در واقع دو ستاره کمی برای این مجموعه زیاد است، به نظرم چیزی است بین یک و دو ستاره. اشعار عموما ساده و بدون تخیل شاعرانه ی خاصی هستند. تعهد، وطن، و تلاش، و ... مضامین رایج اشعارند که در محیطی کارگری و چپ سروده شده اند. شاعران این عصر عامدانه برای نزدیک شدن به زبان مردم تلاش کرده اند و همین فنی بودن شعرها را از میان برده. احتمالا ترجمه باعث شده آن صمیمیت زبانی اصل متن نابود شود؛ اما علتش هر چه باشد تخیل و شعر چندانی در این مجموعه نیست

  من از این صد و سی و شش شعر تنها 10 شعر را جالب یافتم: آواز ناتمام، سرود سحرگاهی، پرنده و بادبادک، به سوی وطن، در راه خانه، رباب، بار زمین، جاشو، خواب بد و آرزوی کوچک. جالب بودن تنها 10 شعر از این خیل شعر نشان بدی برای یک مجموعه است

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *