خانه دوست کجاست

خانه دوست کجاست[KINDLE] ✿ خانه دوست کجاست By صائم کاشانی – Bluevapours.co.uk Best ePub, خانه دوست کجاست author صائم کاشانی This is very good and becomes the main topic to read, the readers are very takjup and always take inspiration from the contents of Best ePub, خانه دوست کجاست author صائم کاشانی This is very good and becomes the main topic to read, the readers are very takjup and always take inspiration خانه دوست MOBI :✓ from the contents of the book خانه دوست کجاست, essay by صائم کاشانی Is now on our website and you can download it by register what are you waiting for? Please read and make a refission for you.

Is a wellknown author, some of his books are a fascination for readers like in the خانه دوست کجاست book, this is one of the most wanted صائم خانه دوست MOBI :✓ خانه دوست PDFEPUB ² کاشانی author readers around the world.

خانه دوست کجاست eBook õ خانه
  • خانه دوست کجاست
  • صائم کاشانی
  • 14 January 2018

10 thoughts on “خانه دوست کجاست

  1. Sajad Afshar says:

    کتاب یکسری از شعرهای سهراب سپهری رو آورده و یکسری خاطره که از دوستانش نقل شده.در آخر یک تحلیل و بررسی از زندگی شعری سپهری داره از زبان نویسندگان و شاعران مختلف.مقدمه ی کتاب رو اصلا دوست نداشتم و گذاشتم آخر سر خوندم.شعر های سهراب سپهری رو دوست ندارم.بعضی جاها جملات قشنگی این وسط پیدا میشه ولی با کلیت شعرش اصلا ارتباط برقرار نمی کنم.سهراب سپهری شاید برای خیلیا یک اسم بزرگ از یک شاعر مردمی باشه ولی برای من نه.شعر های سپهری یک تصویرِ قشنگِ روایت شده از ذهن یک نقاشه که بعضی جاها خیلی قشنگ میشه.در کتاب سخنی از حمید مصدق آورده شده به این مضمون :(( من فکر می کنم که سپهری در شعرهایش بیشتر به بیان حالات روحی و احساسی خودش میپردازد و به این ترتیب می خواهم بگویم او الزاما قصد بیان یک مکتب عرفانی را نداشت...او شاعر گوشه گیر و منزوی بود که در خلوت خودش به شعر و نقاشی می پرداخت و از این بیشتر هیچ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *