On Dokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi

On Dokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi❴PDF❵ ✅ On Dokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi Author Ahmet Hamdi Tanpınar – Bluevapours.co.uk ''Yeni bir duyuş, düşünüş ve anlatış tarzının, yeni bir dünya ve tabiat görüşünün ve insan anlayışının geldiği'' sancılı bir dönemin edebiyatına, onu doğuran arka planı da i ''Yeni bir duyuş, düşünüş ve Asır Türk PDF Ì anlatış tarzının, yeni bir dünya ve tabiat görüşünün ve insan anlayışının geldiği'' sancılı bir dönemin edebiyatına, onu doğuran arka planı da ihmal etmeden bakan XIX Asır Türk Edebiyatı Tarihi, ''her şeyden evvel Türk insanında başlayan bir buhranın ve yeni ufuklar ve değerler etrafında yavaş yavaş kurulan bir iç düzenin'' tarihi Tanpınar'ın olguların derinliklerine nüfuz eden kavrayışı, şaşırtıcı dikkatleri, parlak On Dokuzuncu PDF or üslubu onu sıradan bir edebiyat tarihinin çok ötesine taşıyor.

Ahmet Hamdi Tanpınar June Asır Asır Türk PDF Ì Türk PDF January was one of the most important modern novelists and essayists of Turkish literature He was also a member of the Turkish parliament the Grand National Assembly of Turkey between and Tanpınar was born in Istanbul on June His father was a judge, Hüseyin Fikri Efendi Hüseyin Fikri Efendi was Georgian from Maçahel Tanpınar's On Dokuzuncu PDF On Dokuzuncu PDF or or m.

On Dokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi ePUB ´
 • Paperback
 • 568 pages
 • On Dokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi
 • Ahmet Hamdi Tanpınar
 • Turkish
 • 24 January 2017

10 thoughts on “On Dokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi

 1. hardasan says:

  Ders kitabımdı bir zamanlar, sonrasında kılavuz kitaplarımdan oldu.

 2. ehk2 says:

  Konu hakkında bilgim az olsa da, çok önemli bir eser olduğunu düşünüyorum. Ahmet Hamdi Tanpınar hem o devre ait ansiklopedik bilgisiyle hem de estetik bilgi genişliğiyle etkileyici. Ancak, vardığı yargılar hakkında, bahsi geçen eserlerinden neredeyse hiçbirini okumadığımdan, değerlendirme yapamadım; olduğu gibi alma durumundayım. Ayrıca, Arapça, Farsça, tasavvuf, dini ve musiki bilgiler gibi alanlarda da epey bilgili olmak gerekir ki, bunlar tam değerlendirilsin.

  Dikkat etmeye çalıştığım hususlar, Tanpınar'ın yargılara varırken neleri önemsediği, nasıl değerlendirdiği, kullandığı kelimeler, karşılaştırmaları oldu. İlgim esasında ilk birkaç bölüm olduğu için, Recaizade Ekrem'in, Abdülhak Hamid'in uzun uzadıya her eserinin ele alındığı bölümler sıkıcı geldi. Kitabın hakkını, konuya daha ilgili olanlar verir muhakkak.

  Adı üzerinde, kitap biraz uzmanlık alanı, spesifik bir ilgiye yakın bir çalışma. Ancak ilk 150 sayfayı, Tanzimat, modernleşme, Doğu-Batı gibi ana meselemiz üzerinde okuma yapanlara muhakkak tavsiye ederim.

 3. Harun Çolak says:

  ö

 4. Aya Sami says:

  الکتاب جید وقيم رغم لغته الصعبة نسيبا لكثرة الكلمات الانجليزية والفرنسية به ولكنه يقدم عرض شامل لفترة التنظيمات

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *