Cüce

Cüce❰BOOKS❯ ⚦ Cüce Author Leylâ Erbil – Bluevapours.co.uk Zen me ydi ad Zaman zaman kederli, derin yeislere kap lm bulurdum onu, zaman zaman ne eyle ta m k r p ge irirdi g lmekten insan G zelli i silinmemi ti b sb t n Lokma g zl , uzun boylu, incecik, d zg n Zen me ydi ad Zaman zaman kederli, derin yeislere kap lm bulurdum onu, zaman zaman ne eyle ta m k r p ge irirdi g lmekten insan G zelli i silinmemi ti b sb t n Lokma g zl , uzun boylu, incecik, d zg n v cutluydu kad ns izgileri yerindeydi h l Tuhaf kost mlerle dola rd evin i indeHayat n n herkese kapad bir noktas bir gizi, ger ek bir ac s olmal yd bence, ama yine de dolu dolu ya am , d nyan n her bir yerinde sevgilileri olmu g z arkada kalmam , g l bir kad na benziyordu Zen me Han m n oturma odas ya da salonu sanki orta yerde ulu bir nar varm da onun t m yapraklar sonbahar n geli iyle kuruyup d k lm gibi yerlere serilmi yaz l yapraklarla doluydu K tlar da kimbilir ne uzun s re orada ylece kalm sa onlar da sararm solmu tularBir g n Al g t r onlar art k g z m g rmesin dedi, ikramda bulunurcas na bana Zen me Han m, ad falan koymam t kitab na C ce ad n ben koydum Zen me ydi ad.

Leyl Erbil is one of the leading female contemporary writers of Turkey, author of four novels and three collections of short stories, a book of essays and a biographical text about one of the best woman writers in the Turkish language, Tezel zl , who died in her early forties Educated in Istanbul, she has also worked as a translator In the s she was involved in the activities of the Turkish Labor Party, which was the most influential socialist party at the time Her stories are usually based on emotional and sociological conflicts of individuals and the society Whether it is a love story or the story of a family or about the political and social developments of society, she usually presents contradictory states and situations and motivates the reader to deepen his her thought about the matter One of the author s main principles is that her works are not to be nominated for any of the literary contests or for any organizations that distribute awards The author s latest novel The Three Headed Dragon Ba l Ejderha has been published in Other Books NovelsTuhaf Bir Erkek A Strange Man Kalan Rest Ba l Ejderha The Three Headed Dragon C ce Dwarf Mektup A klar Love s Letters Karanl n G n Darkness of the Day Tuhaf Bir Kad n A Strange Woman Short StoriesEski Sevgili Old Sweetheart Gecede In the Night Halla The Wool Fluffer EssaysZihin Ku lar Mind Birds.

Paperback ï Cüce PDF ✓
 • Paperback
 • 104 pages
 • Cüce
 • Leylâ Erbil
 • Turkish
 • 10 April 2019

10 thoughts on “Cüce

 1. Hakan says:

  Leyla Erbil edebiyat m z n herhalde yeterince de eri bilinememi bir stad C ce adl bu novellas nda da d kt rm yine Bir ok kitab nda incelikle i ledi i toplum ayd n ele tirisi yine keskin bir ekilde varl k g steriyor Ama m thi bir slupla yap yor buna, ablonlara d m yor Yaral do ar b t n insanlar, anla lmak, sevilmek, sevecenlik dilenir mr nce diyor nk kimse i inden kt irkeften leke almadan gezinemez bu gezegende diye arp yor yazar m z Kitab n post modern bir ku Leyla Erbil edebiyat m z n herhalde yeterince de eri bilinememi bir stad C ce adl bu novellas nda da d kt rm yine Bir ok kitab nda incelikle i ledi i toplum ayd n ele tirisi yine keskin bir ekilde varl k g steriyor Ama m thi bir slupla yap yor buna, ablonlara d m yor Yaral do ar b t n insanlar, anla lmak, sevilmek, sevecenlik dilenir mr nce diyor nk kimse i inden kt irkeften leke almadan gezinemez bu gezegende diye arp yor yazar m z Kitab n post modern bir kurgusu var, alegoriler, g ndermeler, kapal metinler de bolca Kolay okunan bir eser de il yani, hacmine aldanmamak laz m zel bask daki Mustafa Horasan desenleri de kitab n atmosferine ayr bir katk sa l yor

 2. Tuğçe Kozak says:

  Okuma deneyimi de il de, bilin alt na ka an imgelerle bir r ya g rmek diyelim Bu kitap bana bunu ya att.

 3. Bilgi says:

  Bamba ka bir kitap Okuyup anla lmas bekleniyor mu, yoksa sadece siz okurken, o bilin alt n za m ak yor bilmiyorum Bir daha okusam, ilk okuduklar m hat rlar m y m, yoksa yepyenili ine tekrar m a ar m Leyla Erbil in ba yap t bence Anlat lmaz, anla lmaz, okunur ve onun kendisini size a mas n umut etmekten ba ka yapacak bir ey yok.

 4. Utku Yumruktay says:

  Ba larken her ne kadar s radan bir T rk kitab beklemi olsam da ilerledik e i ine eken ama d ar da da tutan bir kitap.Yolculuk s ras nda kitap okumay sevenlere uygun de il Sakin bir ortamda ama asla hareket etmeden

 5. Esra says:

  garip, okudugum en soyut ve postmodern usluba sahip kitap.

 6. pin says:

  not an easy read but feels like something you have never read before

 7. Dilara says:

  Beklentimin zerine kmay ba arm nadir kitaplardan.

 8. Osman Tümay says:

  lgin slubuyla ak p giden bir metin Metne e lik eden desenler de yle Ne yaz k ki dahi anlam na gelen de eklerinin biti ik yaz lmas gibi baz basit yaz m kural ihlallerini i eriyor Bankas K lt r Yay nlar i in olumsuz bir puan.

 9. ÇağlaÜ. says:

  B y k bir beklentiyle elime ald m fakat bir t rl i ine girmeyi ba aramad m kitap Soyut yaz mlar sevdi im halde, bu kitab bitirmek zor oldu Belki de beklentilerim sebebiyle b yle oldu bilemiyorum.

 10. Nilgun says:

  Ger ektenok g zel okutuyor kendini Ba ka bitireceklerin var o y zden koydum imdilik kenara Demi sen, ke ke Leyla Zenimeyi anlatmaya devam etseydi t m kitap boyunca Zenimenin kendi kitab na gelince ger ekten ok kar k ncelikle Zenime han m n a r feminist bir solcu oldu u nu d n yorum Bu kitab n genel tad bana gergedan mevsimi filmini hat rlatt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *