Buzdan Kılıçlar

Buzdan Kılıçlar✅ [PDF / Epub] ☉ Buzdan Kılıçlar By Latife Tekin ⚣ – Bluevapours.co.uk Leri arupdiende tisika cemi deriz bizler e yalar m za Yani Yoksullar lkesinin s n rlar n g steren haritaKarn m z doyurmak i in rp nd m z her n e yalar m zda dondurup saklamam z bo una de ildir Soluk a Leri arupdiende tisika cemi deriz bizler e yalar m za Yani Yoksullar lkesinin s n rlar n g steren haritaKarn m z doyurmak i in rp nd m z her n e yalar m zda dondurup saklamam z bo una de ildir Soluk al p verdi imizi, ge mi te de var oldu umuzu kendimize kan tlama ihtiyac i indeyiz Bedenlerimizi ve ruhlar m z d nyan z n sald r lar ndan korumak i in kurdu umuz a rt c , mucizevi savunma sistemimizin k ymetli bir par as d r dekorlar m zBu kadar s r verdi im yeter Latife Tekin Buzdan K l larda gecekondu mahallesinde ya ayan karde in yk s anlat yor Halilhan, Mesut ve Hazmi Sunteriler karde , yak n arkada lar Goginin de yard m yla, iflas eden ortak irketlerini canland rmaya al rlar Ancak Halilhan n irket paras yla ald araba, karde lerin aras nda bir t msek gibi durur ve her f rsatta i lerinden birinin t kezlemesine sebep olur Latife Tekin yoksul bir mahalledeki p l k p rt k adamlar n , kazand klar parayla kente ucundan eklemlenen ama tekrar b y k ehrin g r sesinden rk p da lan insanlar n hayatlar n anlat yor Yoksullu a ac nacak bir durum gibi yakla madan, tepeden bakmadan Latife Tekin edebiyat m z n en nemli s rg n yazarlar ndan Jale Parla.

Latife Tekin is one of the most influential Turkish female authors She was born in in Kayseri, Turkey She continued her education in Istanbul In , her famous novel Sevgili Ars z l m Dear Shameless Death was published The magic realism in the book was drawn from the Anatolian folklore and traditions Latife Tekin s childhood in Kayseri, a multicultural city at a central point in Anatolia, influenced both her first book and the others in this aspect.

Buzdan Kılıçlar PDF/EPUB ✓ Paperback
  iOS for the iPad is the biggest iOS release ever ymetli bir par as d r dekorlar m zBu kadar s r verdi im yeter Latife Tekin Buzdan K l larda gecekondu mahallesinde ya ayan karde in yk s anlat yor Halilhan, Mesut ve Hazmi Sunteriler karde , yak n arkada lar Goginin de yard m yla, iflas eden ortak irketlerini canland rmaya al rlar Ancak Halilhan n irket paras yla ald araba, karde lerin aras nda bir t msek gibi durur ve her f rsatta i lerinden birinin t kezlemesine sebep olur Latife Tekin yoksul bir mahalledeki p l k p rt k adamlar n , kazand klar parayla kente ucundan eklemlenen ama tekrar b y k ehrin g r sesinden rk p da lan insanlar n hayatlar n anlat yor Yoksullu a ac nacak bir durum gibi yakla madan, tepeden bakmadan Latife Tekin edebiyat m z n en nemli s rg n yazarlar ndan Jale Parla."/>
 • Paperback
 • 136 pages
 • Buzdan Kılıçlar
 • Latife Tekin
 • Turkish
 • 14 June 2019

10 thoughts on “Buzdan Kılıçlar

 1. Kayra says:

  Son y llarda pop lerle en o u yazar m zda olmayan iki ey var kitapta 1 S n fsal meseleleri konu ve dert edinme2 Sadece birka c mlesini bile g rseniz kitab n kime ait oldu unu anlayabilece iniz kadar zg n bir slup Birine veya bir eye ba lanma, dostluk arkada l k ili kileri, y kselme abas , bekleyi gibi konularda beni duygudan duyguya soktu kitap.Bunun yan nda,Fakir semt insanlar var Bazen daha iyi bir ya am s rebilmek i in bazen sadece hayatta kalabilmek i in durmadan yeni planlar Son y llarda pop lerle en o u yazar m zda olmayan iki ey var kitapta 1 S n fsal meseleleri konu ve dert edinme2 Sadece birka c mlesini bile g rseniz kitab n kime ait oldu unu anlayabilece iniz kadar zg n bir slup Birine veya bir eye ba lanma, dostluk arkada l k ili kileri, y kselme abas , bekleyi gibi konularda beni duygudan duyguya soktu kitap.Bunun yan nda,Fakir semt insanlar var Bazen daha iyi bir ya am s rebilmek i in bazen sadece hayatta kalabilmek i in durmadan yeni planlar yap lar var.Umutlar , sevgileri, dostluklar , bazense k t l kleri var.Latife Tekin in her zamanki masals , naif, h z n ve sevgiyi ayn anda hissettiren dili var

 2. Canan says:

  Buzdan K l lar okurken Halilha n Volvo arabas na elimle dokundum, hayallerine ortak oldum ahane bir kitapt yi ki okumu um.

 3. Berk says:

  G zel bir hayalg c ile yaz lm bir yoksulluk roman.

 4. Mesut Bostancı says:

  I have tried to read Tekin so many different times I just don t like her writing style at all

 5. Esra says:

  A r Roman n bir benzeri zellikle de dil yap s , argonun kelimelerin aras nda ustaca yedirili i, p l k p rt k adamlar n da bir d nyalar olabilece i ger e i vb Sevgili Ars z l m kadar olmasa da yine de g zel bir roman

 6. Raraavis says:

  Beklentimi kar layan bir kitap olmad ama biraz tarz meselesi san r m ben yazar n kulland dilden rahats z oldum ve ok s k koptum kitaptan bitirdi imdeyse tatmin olmad m, mektup k sm olduk a g zel yaz lm s rf o k s mlar i in okunabilir asl nda ilk Latife Tekin kitab m oldu u i in beklentim ok y ksekti belki ondan, siz yine ans verin kitaba elinize ge erse.

 7. Dilek Çanakçı says:

  gogi.

 8. Sufiyyah Zulkifli says:

  i didn t really understand the story i found too many jargons of economics er maybe i am the one who hasn t have wide vocabulary yet but, one thing i like is how Gogi s being rejected ehe ok dat s all my review in Malay i didn t really understand the story i found too many jargons of economics er maybe i am the one who hasn t have wide vocabulary yet but, one thing i like is how Gogi s being rejected ehe ok dat s all my review in Malay

 9. Pogue says:

  Until I get a computer again, I am just able to make notes on a book For me I did not like this one at all Kind of reminded me of an abstract painting done by an impressionist And I have always thought that impressionist needed glasses I did not like Halilhan I thought he was two faced, but I will give adetailed account in my blog.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *