Uzak Noktalara Doğru

Uzak Noktalara Doğru[KINDLE] ❅ Uzak Noktalara Doğru ❥ Cemil Kavukçu – Bluevapours.co.uk Edebiyat d nyas na son y llarda kat lan ve yazd yk lerle b y k ilgi toplayan Cemil Kavuk u yu, Can Yay nlar nda ilk kez Uzak Noktalara Do ruadl bu yk kitab yla tan tm t k Daha sonra Yaln z Uyuyanlar i Edebiyat d nyas na son y llarda kat lan ve yazd yk lerle b y k ilgi toplayan Cemil Kavuk u yu, Can Yay nlar nda ilk kez Uzak Noktalara Do ruadl bu yk kitab yla tan tm t k Daha sonra Yaln z Uyuyanlar in adl ikinci yk kitab n kard kCemil Kavuk u, de i ik kurgulu, buruk bir tat b rakan yk lerinde, okuru, nas l bir ser vene do ru s r klene ini bilemedi i bir yolculu a kar yor Uzak Noktalara Kindle - yk n n, bitti i yerde ba lad izlenimi ediniyor okur ve yazar n b rakt yerden al p s rd rmek istiyor yk y Kesin bir sonuca ba lanmayan dertler, d ler, umutlar dile getiriliyor bu yk lerde Ders vermeye kalk m yor yazar, yol g stermek istemiyor anlat m payla mas , yk y s rd rmesi i in k k rt yor sanki okuru Kendilerine do ru yolculuklar tasarlayan insanlar n yk s anlat l yor kitap boyunca kimi yk lerde hi ba lam yor bu yolculuk, kimileriyse yar yolda yitip gidiyorlar.

stanbul niversitesi Fen Fak ltesi Jeofizik M hendisli i b l m n da bitirdi yk leri, y l ndan bu yana e itli dergilerde yay nland Patika adl yap t yla y l nda Ya ar Nabi Nay r yk d l n ve y l nda Uzak Noktalara Do ru adl yk kitab yla Sait Faik Hik ye Arma an n , y l nda Angelacoma n n Duvarlar adl otobiyografik anlat kitab yla Sedat Simavi Edebiyat d Uzak Noktalara Kindle - l n kazand Erdal z Edebiyat d l n kazanm t r.

Uzak Noktalara Doğru PDF Õ Uzak Noktalara Kindle -
  iOS for the iPad is the biggest iOS release ever yla tan tm t k Daha sonra Yaln z Uyuyanlar in adl ikinci yk kitab n kard kCemil Kavuk u, de i ik kurgulu, buruk bir tat b rakan yk lerinde, okuru, nas l bir ser vene do ru s r klene ini bilemedi i bir yolculu a kar yor Uzak Noktalara Kindle - yk n n, bitti i yerde ba lad izlenimi ediniyor okur ve yazar n b rakt yerden al p s rd rmek istiyor yk y Kesin bir sonuca ba lanmayan dertler, d ler, umutlar dile getiriliyor bu yk lerde Ders vermeye kalk m yor yazar, yol g stermek istemiyor anlat m payla mas , yk y s rd rmesi i in k k rt yor sanki okuru Kendilerine do ru yolculuklar tasarlayan insanlar n yk s anlat l yor kitap boyunca kimi yk lerde hi ba lam yor bu yolculuk, kimileriyse yar yolda yitip gidiyorlar."/>
 • Paperback
 • 128 pages
 • Uzak Noktalara Doğru
 • Cemil Kavukçu
 • Turkish
 • 07 February 2019

10 thoughts on “Uzak Noktalara Doğru

 1. Pınar Aydoğdu says:

  Kavuk u nun usta kaleminden km , ge mi e zlemi vurgulayan esrarengiz yk lerden olu an bu kitap 1996 Sait Faik Hikaye Arma an sahibi.

 2. huzeyfe says:

  Sanirim onceki Cemil Kavukcu kitaplarindan biraz daha farkli Biraz daha huzunlu geldi bana Oncekilerde deniz ile ilgili oykuler yogunlukta oldugu icin sanirim daha hos gelmisti bana Bu kitabin da ikinci bolumunu ve ozellikle de son oykusunu sevdim.

 3. Betul Keskin says:

  Hep bir yerlere ka mak arzusuyla yola k p, tam olarak ka may ba aramayan erkek karakterlerin h z nl yk leri.

 4. şenay izne ayrıldı says:

  kitap peri an z gecenin karanl nda ve uzak noktalar olarak iki b l mden olu uyor ilk b l mdeki yk ler birbirleriyle ba lant l ama ayr ayr da okunabilir bu b l mde yeri belli olmayan anadolu ta ras ndaki peri an erkek karakterlerin peri anl klar anlat l r ikinci b l m, ilk b l m kadar olmasa da s r kleyici ve dramtiktir son yk hari.

 5. Mehmet Kır says:

  Yazara ait okudu um ilk kitap oldu bu Farkl bir yk lemeydi Tasvirler ise olduk a ba ar l yd Ama hikayelerin birbirinden kopuk ve net bir sonunun olmamas kitab n anla labilirli i a s ndan okuyucuda s k nt yaratabilir.

 6. Şenol says:

  Kitab okumaya ba lay nca de i ik farkl bir anlat ma sahip yazar oldu unu anl yorsunuz.Yapt betimleri g z mde net bir ekilde canland rabiliyorum.Ben be endim, yazar n bu kitab n okumay bitirince di er kitaplar n da okuyaca m.okudum ve bitti tad dama mda kald.

 7. Murat Blue says:

  Nedenini kavrayamad m kekremsi tat b rakt bende Belki de d ll bir metin olmas beni arpt ama okunabilir pek tabii

 8. Hanifehal says:

  not read, Unread book..UZAK noktalara do ruI can not f nish book

 9. Cihan says:

  This review has been hidden because it contains spoilers To view it, click here asdasd

 10. Ferdi Karadas says:

  i g c b rak p uzaklara gitmek isteyen fakat bunu bir s reli ine dahi ba aramam lar i in yaz lm , insan n gezme tutkusunu tetikleyen ak c bir kitap..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *